Monday, February 7, 2011

ENGLISH-MALAY LEGAL TERMS GLOSSARY [Alphabet f-h]

English – Malay Glossary of Terms Commonly Used In The Court Proceedings

Alphabet f-hfact

faktafactum

faktum

kekata Latin bermaksud

  1. suatu fakta / pernyataan fakta
  2. suatu tindakan / surat ikatan


failing to conform to red traffic light

gagal mematuhi lampu merah trafikfailing to form up correctly when turning left/ right

gagal mengikut giliran ketika membelok ke kiri / kananfailing to keep a proper lookout

gagal memerhatikan dengan wajarfailure to furnish identity

gagal memberikan pengenalan dirifalse

palsufalse accusation

tuduhan palsufalse declaration

akuan palsufalse imprisonment

penahanan / pemenjaraan secara salahfalse testimony

keterangan palsufalsification

pemalsuanfalsification of account

pemalsuan akaun / kira-kirafalsify

memalsukanfalsify a record

memalsukan rekodfamily conference

persidangan keluargafamily property

harta benda keluargaFamily Transformation & Protection Unit(FTPU)

Unit Membaik Pulih & Perlindungan Keluarga(FTPU)family violence

keganasan keluargafatal

yang membawa mautfatal blow

pukulan yang membawa mautfatal wound

luka yang membawa mautfiduciary

fidusiari

seseorang individu / perbadanan / persatuan yang memegang aset bagi sesuatu pihak lain dengan kebenaran di sisi undang-undang serta membuat keputusan dalam perkara-perkara kewangan bagi pihak tadifiduciary capacity

keupayaan / sifat fidusiari / amanahfiduciary guardian

penjaga fidusiarifiduciary relation

perhubungan fidusiari / amanahfight

pergaduhanfilm censorship

penapisan filemfilms act

akta filemfinal award

award (penganugerahan) muktamadfinal order

perintah muktamadfinancial burden

beban kewanganfinancial embarrassment

keadaan kesesakan kewanganfind a verdict

dapati membuat keputusanfind somebody guilty

mendapati seseorang itu bersalahfindings

pendapatfine

dendafine for delaying payment

denda kerana lambat membuat pembayaranFine Instalment Payment Scheme (FIPS)

Skim Pembayaran Denda Secara Ansuran (FIPS)first hearing

perbicaraan pertamafirst offence

kesalahan pertamafirst offender

pesalah pertamafixed assets

aset tetapfloating currency

mata wang terapungforce

kuasaforcible eviction

pengusiran paksaforeclosure order

perintah penutupan remedi untuk pemegang gadai janji bagi mendapatkan hutangnya daripada penggadai janji yang gagal menjelaskan gadai janjinya pada tarikh yang ditetapkanforegone

sudah pasti / selesai / sudah tetapforegone conclusion

perkara yang sudah pasti / selesai / sudah tetapforeign currency

mata wang asingforensic

forensik

suatu kaedah untuk menentukan siapakah yang bersalah dalam sesuatu jenayah. Contohnya bukti forensik yang bermaksud darah / rambut / cap jari untuk membuktikan seseorang itu bersalah.forfeiture

rampasan / perlucuthakanforfeiture proceedings

prosiding rampasan / lucut hakforged document

dokumen / surat palsuforgery

pemalsuanforgery of document

pemalsuan dokumenformal

formal / rasmiformal agreement

persetujuan formal / rasmiformal contract

kontrak formal / rasmiformal notice

notis formalformality

formalitifoster parents

  1. ibu bapa angkat yang tidak mempunyai hak yang sah atas anak angkat yang mereka jaga.
  2. anak angkat boleh dipisahkan daripada jagaan mereka oleh ibu bapa asal mereka atau orang yang mempunyai hak jagaan atas mereka. Mereka ini boleh memohon untuk memiliki kanak-kanak itu dengan persetujuan mahkamah dan meminta hak jagaan dan pengawasan. Jika kanak-kanak itu telah tinggal bersama mereka sekurang-kurangnya 12 bulan, mereka boleh memohon untuk mengambil mereka sebagai anak angkat. Jika kanak-kanak itu telah tinggal selama sekurang-kurangnya 3 tahun [atau 12 bulan jika orang yang mempunyai hak jagaan tadi memberi izin] mereka boleh memohon untuk perintah kustodian.


fraud

fraud / penipuanfraudulent

secara fraud / tidak jujur / tipu / palsufraudulent intention

niat penipuan ./ pemalsuanfraudulent misrepresentation

salah nyata yang dibuat dengan tujuan memperoleh kelebihan materialfreedom of press

kebebasan percetakanfreehold

pegangan kekal / bebasfreehold property

harta benda pegangan bebas / kekalfrozen assets

aset dibekukanfrustration

kekecewaanfull coverage

perlindungan penuhgambling

berjudigambling house

rumah judigang fight

pergaduhan secara berkumpulangarnish

garnisgarnishee

yang digarnisgarnishee order

perintah garnis

seseorang yang diberi arahan oleh mahkamah untuk membayar hutang kepada pihak ketiga dan bukan kepada pemiutanggarnishee proceedings

prosiding yang digarnisgeneral damages

ganti rugi umumgeneral provision

peruntukan umumgesturing / gesticulating violently

mengutau / menggawang dengan ganas / kerasgift

pemberian / alanggift in trust

pemberian / alang dalam amanahgift

inter vivos pemberian / alang inter vivosgive somebody the benefit of the doubt

memberi seseorang faedah keraguangood cause

kausa / tindakan baikgoods

barangangovernment bond

bon pemerintahgrant of probate

geran / probet / sijil pengesahan wasiat

perintah mahkamah yang memberi kuasa kepada wasi untuk mentadbir harta pusaka di bawah wasiatgratuitous

percuma / tidak diperlukangratuitous contract

kontrak percuma / tidak diperlukangravity

kemustahakan / kepentingangravity of offence

kemustahakan / kepentingan kesalahan / seriusgraze mark

tanda calargrievous wounding

melukakan dengan teruk / parahgross

terukgross misdemeanour

perbuatan salah yang terukgross neglect of duty

pengabaian tugas yang terukgross negligence

kecuaian terukgrounds of decision

alasan-alasan keputusanguarantor

penggerenti / penjaminguardian

penjaga / pengawalguardian ad litem

penjaga ad litemguardianship proceedings

prosiding penjagaanguilt

perasaan bersalahguiltless

tiada perasaan bersalahguilty

bersalahguilty intention

niat bersalahhabeas corpus

habeas corpus

bermaksud writ dengan hak prerogatif yang memerlukan seseorang yang ditahan oleh pihak berkuasa itu dihadapkan ke mahkamah bagi menentukan kesahihan penahanan itu. Seseorang yang ditahan itu juga diberi hak bagi mendapatkan writ berkenaan.habitual

sudah menjadi tabiat / lazim / biasahabitual criminal

penjenayah sudah menjadi tabiat / lazim / biasahabitual drunkard

pemabuk sudah menjadi tabiat / lazim / biasahabitual intoxication

kemabukan sudah menjadi tabiat / lazim / biasahabitual offence

kesalahan yang lazim dilakukanhabour / harbouring

melindungihanging matter

perkara “tergantung”harassment

gangguanhard currency

mata wang sebenarharm

mencederahearing

perbicaraanhearing adjourned

perbicaraan ditundahearing time

masa pembicaraanhereditary property

harta benda keturunanhigh

tinggihigh court

mahkamah tinggihigh court of justice

mahkamah tinggi penghakimanhigh handed

angkuh / menggunakan kuasa dengan cara sombonghighest bidder

pembida tertinggihighlights

bahagian yang terserlahhighway

lebuh rayahire purchase

sewa beliholding

memegangholding a company

memiliki syarikatholding a watching brief

memerhatikanholding office

memegang jawatanholding out

menahanhomicide

homisid / pembunuhan (sesama manusia)homogenised

penyebatian / menyebatikan / mensejeniskanhomosexuality

homoseksualiti / homoseksualan

hubungan sejenishostile witness

saksi belotignorance

kejahilanignorant

jahilignorant error

kesilapan / kesalahan kerana jahilignorantia

ignorantia

kekata Latin bermaksud “jahil / kejahilan(tentang undang-undang)”ignorantia fact excuasat

ignorantia fact excuasat

kejahilan tentang fakta yang dijadikan alasanignorantia juris non excusat

ignorantia juris non excusat

tidak ada alasan bagi seseorang mengabaikan undang-undangillegal

tidak sah / haramillegal act

perbuatan / tindakan tidak sah / haramillegal activity

kegiatan haram / salah di sisi undang-undangillegal arrest

tangkapan haramillegal contract

kontrak menyalahi undang-undangillegal detention

tahanan / penahanan haramillegal drug traffic

edar dadah haramillegal encroachment

pencerobohan haramillegal imprisonment

pemenjaraan haramillegal interest

kepentingan tidak sah / haramillegal measures

tindakan yang salah di sisi undang-undangillegal payment

tanpa sebarang ikatan undang-undangillegal practice

amalan menyalahi undang-undangillegal restraint

penyekatan haram (tidak sah)illegality

pengharamanillegally obtained evidence

bukti yang diperoleh secara tidak sah / haramillegitimacy

anak tak sah taraf / haramillegitimate

tidak sah / haram /illegitimate child

anak tidak sah taraf / haram (luar nikah)illegitimate intercourse

persetubuhan tidak sah / haramillegitimate sale

penjualan tidak sah / haramillicit activity

kegiatan haram / dilarangimmediate cause

kausa / tindakan segeraimmigration

imigresenimmigration law

undang-undang imigresenimminent

sesuatu yang akan berlaku / timbulimminent danger

bahaya sesuatu yang akan berlaku / timbulimminent peril

kecelakaan sesuatu yang akan berlaku / timbulimmoral

tidak bermoralimmoral act/conduct

perbuatan / kelakuan tidak bermoralimmoral contract

kontrak tidak bermoralimmorality

tidak bermoral / kelucahanimmovable property

harta benda yang tak boleh alihimpartial

berlaku adilimpartiality

perlakuan adilimpasse

jalan buntuimpeach

menuduhimpeach the testimony of a witness

menuduh saksi memberi keterangan palsuimpeachable

boleh dituduhimpeachment

penuduhanimpediment

sesuatu yang menjadi rintanganimpersonation

penyamaranimplement

perkakas / ejen / dokumen rasmiimplied condition

syarat tersiratimpossibility of performance

perlaksanaan yang mustahilimpostor

penyamar / orang yang berpura-puraimpotent

lemah tenaga batin (laki-laki)impound

merampas hak milik mengikut kuasa undangundangimpracticable

tidak boleh dilakukanimprisonment

pemenjaraanimpropriety

salah / tidak sopanimpulse

dorongan / bisikan hatiimputation

penuduhanin a manner which was dangerous to the public

dengan cara yang membahayakan pihak awamin camera

secara tertutp (di dalam bilik)in collusion with

kesepakatan sulit dengan seseorang / sesuatu pihakin infinitum

in infinitum

tidak terbatas / terbilangin integrum restitutio

in integrum restitutio

pembayaran kepada posisi asalin situ

in situ

pada kedudukannyain toto

in toto

sepenuhnya / menyeluruhinadmissible

tidak dibenarkaninadmissible evidence

keterangan yang tidak boleh diterimaincapacity

ketidaklayakanincarcerate

dipenjarakanincendiary

pembakar harta orang lainincest

incestuous

inses / sumbang muhramincidental damages

ganti rugi kecilincitement

penghasutaninciting to riot

menghasut untuk merusuhincome and expenditure account

akaun / kira-kira pendapatan dan perbelanjaanincommunicado

tahanan yang tidak dibenarkan berhubung dengan orang luarinconsequential

tidak mustahakinconsiderate

tidak menghiraukan atau mempedulikan orang lain melainkan dirinya sendiriinconsistency

tidak konsisten / selariincorporated company

syarikat perbadananincriminate

melibatkan / menyebabkan seseorang nampak bersalahincriminating (inculpatory) evidence

keterangan menunjukkan seseorang itu bersalahinculpate

menuduh / melibatkanindecency

kelakuan tidak senonoh / kelucahanindecent

yang tidak senonoh / sopanindecent assault

serang sumbangindecent conduct

perangai sumbangindecent exposure

pendedahan lucah / tidak senonoh / sopanindemnity

perlindungan / pampasan / tanggung rugiindemnity against liability

perlindungan / pampasan / tanggung rugi terhadap liabilitiindemnity for defamation

perlindungan / pampasan / tanggung rugi fitnahindemnity of loss

pampasan / perlindungan / tanggung rugi / kerugianindication on costs

gambaran tentang kosindictable misdemeanor

kesalahan / perbuatan kecil yang boleh membawa kepada pendakwaanindictable offence

kesalahan yang boleh didakwaindictment

penuduhan / indikmenindirect

secara tidak langsungindirect evidence

bukti secara tidak langsungindisputable

yang tidak dapat dicabar atau dipersoalkanindisputable fact

fakta yang tidak dapat dicabar atau dipersoalkanindividual capacity

keupayaan individu / perseoranganinduce

mendatangkan / mengakibatkan / yang menyebabkaninducement

pujukanindulge

menurut kehendak hatiindulgence

sifat suka menurut kehendak hatiindustrial accident

kemalangan industriindustrial arbitration

penimbangtaraan industriinequitable

tidak adilinfancy

peringkat kanak-kanak atau bayiinfanticide

Infantisid

pembunuhan anak yang baru lahirinflict

menyebabkan / mendatangkan / mengenakaninflict death penalty

menyebabkan / mendatangkan / mengenakan hukuman matiinfringement

pelanggaraninfringement of right

pelanggaran hakinherent

yang sedia adainherent right

hak sedia adainheritance of property

harta benda warisaninitial payment

bayaran yang salah di sisi undanginjunction

injuksi

perintah rasmi terutamanya daripada pihak mahkamahinjuria

injuria

kesalahan dari segi perbuataninjurious

merbahaya / melukakan / mencacatkaninjurious falsehood

kepalsuan yang membahayakaninnuendo

sindiraninquest

inkues

penyiasatan rasmi oleh pihak mahkamah tentang kematian dan lain-lain.insane

gilainsinuation

sindiraninsolvency

ketaksolvenan / ketakmampuan bayarinsolvent company

syarikat yang tidak terdaya membayar hutanginspection of account

pemeriksaan akaun / kira-kirainsult

mencaci / memburukkan / mengaibkan(seseorang)insulting the modesty

menghina / mencela kehormataninsurance coverage

perlindungan insuransintangible property

harta benda yang tidak ketaraintention

niatinter

inter

antarainter alia

inter alia

selain ituinter nos

inter nos

antara merekainter pleader

Interplider

guaman melepaskan tanggunganinter se

inter se

antara orang-orang yang hidupinter vivos

(between the living)

a gift from a living person to another living person

inter vivos

(antara orang yang hidup)

pemberian daripada sesaorang yang hidup kepada seorang hidup yang lainnya.intercourse

persetubuhaninterference

campur tanganinterference with witness

campur tangan dengan saksiinterfering with witness(es)

mengganggu saksi untuk mempengaruhi / menghasutnyainterim award

award (penganugerahan) interim / sementarainterim custody

penjagaan interim / sementarainterim injunction

perintah injuksi interim / sementarainterim order

perintah sementarainterim payment

bayaran interim / pendahuluan

bayaran secara kredit oleh defendan untuk sebarang ganti rugi / hutang / sejumlah wang (tidak termasuk kos) yang harus dibayar kepada plaintif.interlocutory

interlokutori

perbincangan / dialoginterlocutory judgment

keputusan yang diberi semasa tindakan undangundanginterlocutory order

perintah interlokutoriinternational arbitration

penimbangtaraan antarabangsainternational carriage

pengangkutan antarabangsainternational law

undang-undang antarabangsainterpleader’s summons

saman interplider

prosedur yang digunakan untuk memutuskan cara dalam mengendalikan tuntutan yang bertentangan terhadap orang yang sama. Ia digunakan apabila terdapat dua atau lebih tuntutan ke atas pemohon (sama ada prosiding mahkamah telah pun dimulakan atau belum) yang bertentangan antara ke duanya.interrogation

soal siasatintestacy

kematian tidak berwasiatintestate

tidak membuat wasiat sebelum matiintestate succession

pewarisan tak berwasiatintestate’s estate

kematian tanpa wasiat / tak berwasiatintimacy

kemesraanintimidation

intimidasi /pengancaman / pengugutanintra vires

intra vires

dalam kuasa (yang ada)inventory of property

inventori / senarai lengkap harta bendainvestment contract

kontrak pelaburaninviolability of property

ketakbolehcabulan harta bendainviolable right

hak tak boleh cabulinvoke

merayu / memohoninvoluntary

tidak sengajainvoluntary manslaughter

pembunuhan tidak sengajaipso facto

ipso facto

disebabkan oleh fakta itu sendiriipso jure

ipso jure

oleh akta undang-undang itu sendiri /oleh operasi undang-undang sahajairreconcilable

persahabatan / perhubungan / perkahwinan yang tidak dapat dikembalikan.irrecoverable

yang tidak boleh diperbaiki lagiirredeemable

tidak boleh ditebusirrelevant

tidak bersabitirreparable damages

ganti rugi yang tidak dapat diperbaikiirretrievable

yang tidak dapat diperoleh kembaliirreversible

tidak boleh ditarik balikirrevocable

tidak dapat dibatalkanirrevocable condition

syarat yang tak boleh dibatalkanissue

isuissue a summons

mengeluarkan samanissue in fact

isu dalam faktaissue in law

isu dalam undang-undangissuing bank

bank yang mengeluarkan

No comments: