Saturday, February 19, 2011

GUARANTEE LAW

AMBANK BERHAD lwn. PEMBUATAN KERTAS SDN BHD & 4 ORS
MAHKAMAH TINGGI [KUALA LUMPUR]
GUAMAN NO: D10-22-1306-2003
20 OKTOBER 2009

Decision of the court:-

Keputusan
Atas imbangan kebarangkalian, Defendan telah membuktikan kecuaian Plaintif bertindak wajar telah memprejudiskan mereka dengan tindakan ini. Defendan-Defendan tidak bertanggungan untuk membayar jumlah yang dituntut oleh Plaintif, yang timbul akibat kecuaian Plaintif sendiri.

Maka tuntutan Plaintif ditolak dengan kos. Atas sebab tuntutan Plaintif ditolak dengan kos, Defendan-Defendan tidak ada asas untuk membuat tolakan (set off).Tuntutan balas Defendan-Defendan juga ditolak dengan kos.

Bertarikh 20 OKTOBER 2009

HADHARIAH BT SYED ISMAIL
Pesuruhjaya Kehakiman
MahkamahTinggi Malaya
Kuala Lumpur.

Peguam Plaintif - V Vijaykumar (bersama Raiza Zakaria); T/n Albar & Partners Peguambela & Peguamcara

Peguam Defendan - Kalearasu (bersama Alegendra); T/n SF Chan & Co Peguambela & Peguamcara

Kes-kes yang dirujuk:-
Public Prosecutor lwn. Datuk Haji Harun bin Haji Idris [1977] 1 MLJ 180
Malayan Banking Bhd lwn. Lim Poh Ho & Anor [1997] 1 MLJ 662
China and South Sea Bank Ltd v. Tan [1989] 3 ALL ER 839
Low Lee Lian v. Ban Hin Lee Bank Bhd [1997] 1 MLJ 77

No comments: